Pamieci ofiar 1989r plakat wystaw

Kontakt

Zdjęcia i opisy dzieł sztuki oraz inne materiały znajdujące się na stronie są chronione prawami autorskimi.

Wszystkie wykorzystane materiały pochodzą z archiwum Stefana Centomirskiego Sybiraka i stanowią własność intelektualną dysponentów praw autorskich do utworów.

Ich wykorzystywanie bez odpowiedniej zgody spadkobierców może stanowić naruszenie praw autorskich i prowadzić do sankcji prawnych. Kopiując treści zawarte na stronie zawsze pamiętaj o podaniu autora, nazwy i źródła.

Wszystkie teksty zamieszczane na stronie pochodzą z książki: ”Pomnik z obrazów w hołdzie Sybirakom” powstałej w efekcie realizacji programu Stypendium Twórczego w dziedzinie literatury, przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeżeli spodobały wam się obrazy Artysty Malarza Stefana Centomirskiego, lub prezentowane na stronie teksty literackie, to zapraszamy do skontaktowania się za pomocą e-maila: centomirski@gmail.com

Scroll to Top